Avrupa Birliği Güvenlik Bilgileri

CHEMICA EDILE S.R.L
Loc. La Valle-Via dei Maniscalchi
Castiglione di Pescaia (GR) - İtalya
Malzeme güvenlik bilgi sayfası
Rev.5.01.01.2006
FRACT AG Sayfa 5 in 1 i
1.Malzeme malzemeyi sağlayan firma ile bilgiler

1.1 Malzeme Bilgileri Ticari Adı FRACT AG

1.2 Sağlayıcı Firma Bilgileri CHIMICA EDILE S.R.L.

Localitá La Valle-Via dei Maniscalchi

58043 - Castiglione della Pescaia (GR) - Italya

Tel.: 0039 564 935223 Faks: 0039 564 933985

e-mail: info@chimicaedile.it

www.chemicaedile.it

1.3 Acil Durumlar Tel.: 0039 564 935223

2. Malzemenin Bileşimi, İçerik Maddeleri ile ilgili Bilgiler

Kimyasal Adı Kalsiyum Oksit (seçkin kireç taşlarının yanması ile elde edilir)

Kimyasal Formülü CaO, Form toz, Renk kahverengimsi, Koku kokusuz, CAS Numarası 1305-78-8, EINECS Numarası 215-138-9, ONU Numarası 1910,İkincil maddeleri 65/548/CEE direktifine göre zararlı görülmemektedir.

3. Tehlike açıklaması

Su ile karıştırıldığında dışa düşük derecelerde ısı ve verir sıvı zerreleri sıçratır. Belirli zehirli etkileri yoktur. Devamlı ve tekrarlanan solunduğu zaman temas halinde deri ve gözlerde tahriş edici etkisi vardır

4. İlk Yardım Yöntemleri

Islak deri ile temasta: Sabunlu soğuk suyla tekrar tekrar yıkayın
Gözlerle temasta: Ovalamadan en az on dakika soğuk suyla durulayınız ve en kısa zamanda bir doktorabaşvurunuz.

5. Yangın Önlemleri

Parlama Noktası: Parlamaz, yanmaz, yakında depo edilmiş patlayıcı maddeler varsa, su ile söndürmeyiniz.

Kendinden Tutuşma: geçerli değildir. LEL(Düşük patlama limiti) geçerli değildir. UEL(Yüksek patlama limiti) geçerli değildir.
Beklenmeyen yangın ve patlama tehlikesi: Malzemenin yangın ve patlama tehlikesi yoktur

6. Malzemenin kaza ile dökülmesi veya boşalması durumunda atılacak adımlar

6.1 Maske, koruma gözlüğü ve eldiven kullanınız.Döküntüleri toparlayıp bir kaba doldurunuz.

6.2 Havayı tozlandırarak kirletecek temizleme şekillerinden kaçınınız.

6.3 Artıkları bol soğuk suyla yıkayınız.

7. İşleme ve depolamada alınacak önlemler

7.1 İşleme: Maske, koruma gözlüğü ve eldiven kullanınız ve havayı tozlandırarak kirletecek şekilde kullanmaktan kaçınınız.

7.2 Depolama: Kuru ve kapalı bır yerdedepolayınız ve suyla temasından sakınınız. Paketlerin bozulmup delinmemesine itina gösteriniz ve paket kağıtlarını kapalı ve kuru bir yerdesadece kısa bir süre depolayınız.

8. Temas kontrolu ve kişisel korunma

(TLV.TWAA 2 mg/m³) (PEL-TWA 5 mg/m³)

Tozunu solumaktan kaçınınız: Toz maskesi kullanınız.

Gözle temsından kaçınınız: Koruyucu gözlük kullanınız. Deri ile temasından kaçınınız Korunma eldiveni ve gerekli giyim kullanınız

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Şekli: Toz

Renk: Kahverengimsi

Koku: Kokusuz

pH: 20°C da 12 ile 13 arası (2 g/l sulu eriyik)

Erime Derecesi: geçerli değildir

Kaynama Derecesi: geçerli değildir

Parlama Dercesi: yanıcı değildir

Patlama Özelliği: yoktur

Özül Ağırlığı: 3,1 g/cm³ -3,4 g/cm³ dolaylarında

Kaba Yoğunluğu: yanma durumlarına ve içerisinde karışıma göre 1,0 g/cm³ den 1,3 g/cm³ e kadar

Durum Korunumu: Durumu kuru şartlarda değişken değildir

Kimyasal Yapısı:

L.o.l. < %3

CaO % 88 den %92 ye kadar

CaO+MgO % 90 dan %94 e kadar

CO2 < %2

Diğer Maddeler < %2 20°C da suda eriyebilme 1,2 g/l dolaylarında

10. Dayanganlık ve reaksiyon verme özelliği

Dayanganlık: Kuru durumlarda yapısı değişmez

Aşırı derecede sudan etkilenen bir Malzeme:

- Islandığı zaman genelde Kalsiyum Hidroksite dönüşür

- Suyla temasında zengin alkali eriyiklere dönüşür(pH değeri yaklaşık 12-13)

- Sıcak suyla temasında yüksek ısı çıkarma özelliği vardır

- Soğuk suyla temasında düşük ısı çıkarma özelliği vardır

Malzeme gliserinde ve şekerli eriyiklerde erir. Suyla, sulu eriyiklerle, alkol ile, asitlerle, fosforlu anhidritlerle temasından kaçınınız,

Halogenler: Tehlikeli derecede ısı çıkarır ve acele reaksiyonlar oluşur

11. Zehirlilikle ilgili Bilgiler

Malzeme gereği gibi kullanıldığında zehirli tesiri yoktur.

12. Çevre Koruma ile ilgili Bilgiler

Çevreye zararı olmayan bir malzemedir. Çevreye zararlı hale sadece kaza ile çok miktarda malzeme suyla karıştığında gelebilir. Suyla temasından koruyunuz.

13. Artıkların atılması konusu

Bölge atık kanun ve yönetmelikleri düzgün atılma yöntemlerini belirler( Bu konuda yukarıdaki 6.3 ve 7.1 nolu paragraflara bakınız)

14. Taşıma ile ilgili Bilgiler

Taşıma zararları ile ilgili özel bir mevzuat yoktur. Malzeme zehirli madde içermemektedir.

15. Dikkat edilmesi gereken geçerli semboller

Sembol: Xi Tahriş edici

R41 Gözle temasında ciddi zarar verici. S26 Gözle temasında ovalamayınız, gözleri derhal bol suyla yıkayınız ve en kısa zamanda bir doktora başvurunuz. S39 Koruma gözlüğü kullanınız

16. Diğer Bilgiler

Bu Korunma Bilgileri Sayfasındaki bilgiler bildirilen revizyon tarihine kadar olanlardır.

Firmamız bu Korunma Bilgileri sayfasındaki bilgilerin her hangi bir şekildeki yanlış uygulanmasından doğacak tüm zararların tazmin mesuliyetini reddeder.

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    790709 Ziyaretçi